خانه / بایگانی برچسبها: کتاب راهنما

بایگانی برچسبها: کتاب راهنما

Encyclopedia of Computer Science

علوم رایانه یا علوم کامپیوتر به مجموعه فنون و رشته‌هایی گفته می‌شود که به زیربناهای نظری، روش‌های طراحی و ساخت و چگونگی استفاده از رایانه می‌پردازند.عموماً مردم عامی، بین علوم رایانه و سایر امور مرتبط با رایانه که اغلب مایه‌ای برای کسب درآمد هستند، تمایزی قایل نمی‌شوند و یا فکر …

بیشتر بدانید »

Handbook of Knots

گِره روش بستن و محکم کردن مواد خطی مانند طناب و نخ به‌وسیله درهم‌پیچاندن و از هم رد کردن است. این کتاب روش عملی در مورد زدن گره‌های زینتی بروی طناب وسیم ‌ها می باشند تا بتوانند در آخر کار ظاهری زیبا داشته باشند. این کتاب شامل دستور العمل های …

بیشتر بدانید »

Knots, Splices and Rope Work: An Illustrated Handbook

گِره روش بستن و محکم کردن مواد خطی مانند طناب و نخ به‌ وسیله درهم‌پیچاندن و از هم رد کردن است. این کتاب روش عملی در مورد زدن گره‌های زینتی بروی طناب وسیم ‌ها می باشند تا بتوانند در آخر کار ظاهری زیبا داشته باشند این گره‌ها در سبد‌ها، دریانوری …

بیشتر بدانید »

Handbook of Knots and Splices

گِره روش بستن و محکم کردن مواد خطی مانند طناب و نخ به‌وسیله درهم‌پیچاندن و از هم رد کردن است. این کتاب یک مرجع کامل در مورد زدن گره و همچنین اطلاعات بسیار مفید در مورد گره‌ها و مواردس است که در آنها از طناب استفاده می‌شود. همچنین این کتاب …

بیشتر بدانید »

Handbook of Plant Breeding

اصلاح نباتات دانش، مهارت و هنر تغییر ساختار ژنتیکی گیاهان برای افزایش ارزش اقتصادی آنان به نفع بشر است. دانشمند اصلاح نباتات برای تغییر یک صفت در ژنوتیپ مورد نظر خود، از دیگر ژنوتیپ‌هایی که فرم مناسب صفت را دارند استفاده می‌کند. اصلاح نباتات بر دو اصل تنوع و گزینش …

بیشتر بدانید »

Handbook of Mathematics

ریاضیات را بیش‌تر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی تعریف می‌کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می‌داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ها به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم . با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به شمار نمی‌رود، ولی ساختارهای ویژه‌ای که …

بیشتر بدانید »

Handbook of Plant Nutrition

تغذیه گیاهی به صورت صحیح یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی محصول به شمار می آید. در تغذیه گیاهی باید عناصر را به صورت بهینه در دسترس گیاه قرار بگیرد. تغذیه گیاهی نه تنها بر میزان تولید محصول گیاهان تاثیر می گذارد بلکه حساسیت آنها نسبت به …

بیشتر بدانید »