خانه / بایگانی برچسبها: علوم انسانی

بایگانی برچسبها: علوم انسانی

A History of the English Bible as Literature

 مطالعه ادبیات کهن انگلیسی بسیار مشکل و پیچیده می باشد و در رابطه با این موضوع شکاف عمیقی دیده می شود. با تالیف این کتاب این مشکل به میزان زیادی مرتفع گردیده است. این کتاب پیرامون ادبیات موجود در متون مقدس می باشد.  در مورد ادبیات موجود در کتب مقدس …

بیشتر بدانید »

Dictionary of Midwestern Literature

زبان و ادبیات جلوه گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ و تجارب و روحیات یک جامعه است. انسان ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام ها ، عواطف و اندیشه های خویش بهره جسته اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنو ان ابزاری در انتقال بهتر، بایسته …

بیشتر بدانید »

Dictionary of Literary Symbols

زبان و ادبیات جلوه گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ و تجارب و روحیات یک جامعه است . انسان ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام ها، عواطف و اندیشه های خویش بهره جسته اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنو ان ابزاری در انتقال بهتر، بایسته …

بیشتر بدانید »

Encyclopedia of Science Technology and Ethics

تکنولوژی های جدید، اغلب مشکلات اخلاقی ناشناخته ای را موجب می شود و سال ها طول می کشد تا اثرات آن در جامعه مشخص شود. ما در این مقاله شکل جدیدی از ارزیابی تکنولوژی را که روی مفاهیم اخلاقی تکنولوژی های جدید تمرکز دارد. ارزیابی اخلاقی تکنولوژی که به عنوان …

بیشتر بدانید »