خانه / بایگانی برچسبها: سموم

بایگانی برچسبها: سموم

سیستم پرتاب نیزه نانومتری در باکتری‌ها

سیستم پرتاب نیزه باکتریها

به منظور رهایی از رقیبان برخی از باکتریها از سلاح‌های پیچیده‌ای و نانومتری استفاده می‌نمایند. برای نمونه برخی از باکتری‌های از نیزه‌های نانومتری استفاده می‌نمایند. پژوهشگران دانشگاه «بیوسل بیوسنتروم» به دیدگاه جدیدی نسبت به استفاده و نحوه بازیابی این گونه سلاح‌ها دست یافته‌اند. در این روش نیزه‌های نانومتری در کمتر …

بیشتر بدانید »

ضرورت استفاده از پایش بیولوژیک در مواجهه با سموم

تصویر: طرح مفهومی ضرورت پایش سموم. منبع: آنات چانت، شاتراستاک.   فرشته اسودی: سموم ارگانوفسفره از پر مصرف‌ترین حشره کش‌ها در مبارزه با آفات می‌باشند. این سموم در میزان فعالیت کولیناستراز تداخل نموده و آن را مهار می‌سازند. اندازهگیری فعالیت کولیناستراز کاربرد زیادی در تشخیص مسمومیت و آسیبهای ناشی از …

بیشتر بدانید »