خانه / بایگانی برچسبها: ادبیات

بایگانی برچسبها: ادبیات

Literature and Nation in the Middle East

این کتاب می تواند برای دانشجویان علوم اجتماعی، ادبیات عرب بسیار جالب باشد و برای این دانشجویان مطالعه این کتاب پیشنهاد می گردد. ادبیات ملل خاورمیانه امروزه بسیار مورد توجه واقع شده است. بویژه تاکید خود را بروی ادبیات فلسطین و ادبیات عبری می نماید و این کتاب برای شما …

بیشتر بدانید »

A History of the English Bible as Literature

 مطالعه ادبیات کهن انگلیسی بسیار مشکل و پیچیده می باشد و در رابطه با این موضوع شکاف عمیقی دیده می شود. با تالیف این کتاب این مشکل به میزان زیادی مرتفع گردیده است. این کتاب پیرامون ادبیات موجود در متون مقدس می باشد.  در مورد ادبیات موجود در کتب مقدس …

بیشتر بدانید »

Acts of Literature

  ادبیات یا سخنگان به مجموعه سخن‌های انسانی که در قالب‌های گفتاری، نوشتاری و یا دیگر قالب‌ها مانند قالب الکترونیکی گرد آمده باشند گفته می‌شود. ملت‌ها و تیره‌ها همانگونه که دارای نهادها، مکتب‌های فلسفی یا دوران‌های تاریخی هستند می‌توانند دارای ادبیات نیز باشند. در باور همگانی ادبیات یک تیره یا …

بیشتر بدانید »

Farsi (Persian) Phrasebook

این کتاب می تواند برای تمام علاقه مندان غیر فارسی زبان مفید باشد و همچنین برای افرادی که در جهت گسترش زبان شیرین فارس و آگاهی مردمان جهان از فرهنگ ایران زمین تلاش می کنند بسیار قابل توجه باشد. زبان فارسی (پارسی، دری، یا تاجیکی) زبانی است که در کشورهای …

بیشتر بدانید »

Dictionary of Midwestern Literature

زبان و ادبیات جلوه گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ و تجارب و روحیات یک جامعه است. انسان ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام ها ، عواطف و اندیشه های خویش بهره جسته اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنو ان ابزاری در انتقال بهتر، بایسته …

بیشتر بدانید »

Dictionary of Literary Symbols

زبان و ادبیات جلوه گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ و تجارب و روحیات یک جامعه است . انسان ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام ها، عواطف و اندیشه های خویش بهره جسته اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنو ان ابزاری در انتقال بهتر، بایسته …

بیشتر بدانید »