بیوپلیمر پلی ساکاریدی دکستران

تصویر مولکولی از یک بیوپلیمر دکستران. مرجع: ماریانا ولادیوستک، ویکیپیدیا. یاسین اشراقی: دکستران، بیوپلیمری از پلی ساکارید‌ها با جرم ملکولی بالا می‌باشد که در طی تجزیه سـاکاروز و از زنجیرههای دی گلوکز تشکیل شده‌اند. این ترکیـب بـا اسـتفاده از سـویه هـای باکتریـایی لوکونوسـتوک، استرپتوکوکوس و ایتوباکتر تولید مـی شـود. هـوکر …

بیشتر بدانید »

آنزیم‌های صنعتی

تصویر میکروسکوپی از قارچ آسپرژیلوس منبع: سونسیب. یاسین اشراقی: از بین مهم‌ترین آنزیم‌های صنعتی می‌توان به آمیلاز و پکتیناز اشاره کرد. جمله موارد اسـتفاده ایـن آنزیم‌ها می‌توان به کاربرد بی‌نظیرشان در صنعت تولید گلوکز از نشاسته و آبمیوه گیـری، تهیـه انـواع خمیرهـای نانوایی، تخمیر چای و صنایع چوب و کاغذ اشاره …

بیشتر بدانید »

کاربرد باکتریهای لاکتیک اسید

تصویر میکروسکوپی از استرپتوکوکوس پنومونیا. منبع: کنتانتورا. زینب زیوری: توسعه صنایع غذایی دلیل استفاده از برخی مواد شیمیایی را ایجاد می‌کند که دسته‌ای از ان‌ها را افزودنی‌ها تشکیل می‌دهد. پیشرفت‌های اخیر در افزودنی‌های مواد غذایی، تولید افزودنی‌های طبیعی با استفاده از علم بیوتکنولوژی می‌باشد که روش تامین سلامتی و سالم …

بیشتر بدانید »

کاربرد درمانی استرپتوکینازها

طرح مفهومی از کاربرد درمانی دی.ان.ای نوترکیب. زینب زیوری: ترومبوز یا انسداد عروق خونی توسط لخته ,می تواند منجر به سکته قلبی و گاهی اوقات مرگ شود. صرف نظر از رفع انسداد به کمک جراحی ,تنها درمان موجود تجویز عوامل ترومبولیتیک به منظور از بین بردن لخته است. استرپتوکیناز رایج ترین …

بیشتر بدانید »

مروری بر چند کاربرد ژن درمانی

طرح مفهومی از مولکولی دو رشته ای دی.ان.ای. منبع: دانشگاه پنسیلوانیا. فاطمه وهابی پور: منظور از ژن درمانی مجموعه‌ای از روش‌های درمانی است که طی آن با ترمیم و رفع عیب ژن، بیماری را درمان می‌کنند. در گذشته تمام اقسام ژن درمانی متکی به نوعی حامل  برای انتقال عامل درمان به …

بیشتر بدانید »

مصرف کودهای بیولوژیک در کشاورزی

تصویر مفهومی از کودهای بیولوژیک در کشاورزی. منبع: گاردن گاید. جواد دیرساز: راه تولید محصولات سالم و عاری از آلاینده‌های مهمی نظیر نیترات و کادیم از مصرف بهینهٔ کود می‌گذرد. یعنی باید مصرف کود را در کشور بهینه و مطابق با مصرف گیاه نمود تا امکان تولید محصولات کشاورزی سالم …

بیشتر بدانید »

مروری بر چند کاربرد بیوتکنولوژی

تصویر مفهومی از گیاهان تراریخته. منبع: آیستاک. فاطمه وهابی پور: مهندسی ژنتیک  شامل روش های مبتنی بر ژنتیک سلولی و مولکولی، نشانگرهای مولکولی، کشت سلول و بیوشیمی می باشد. این فناوری امکان شناسایی مسیرهای بیوشیمیایی و ژن های دخیل در این مسیرها، افزایش بیان این ژن ها، دستورزی آن ها و …

بیشتر بدانید »

معرفی چند آنتی بیوتیک کارآمد

تصویر مفهومی از کپسول آنتی بیوتیک. منبع: آلکوتوکس. فاطمه وهابی پور: پادزیست یا آنتی بیوتیک، به صورت کلی فراورده یا ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسم های دیگر را از بین می‌برد یا مانع آنها می‌شود. اما در کاربرد معمولتر این تعریف شامل انواع …

بیشتر بدانید »

کلون سازی مولکولی آنزیم‌های مهم

تصویر سه بعدی مولکول آنزیم بتا گالوکوسیداز. منبع: مولکولا. فاطمه وهابی‌پور:  کلون سازی ژن یا کلونینگ مولکولی اصطلاحی است که به طور عام به معنای جدا کردن یک توالی از ژنوم یک موجود و قرار دادن آن در ژنوم یا مولکول دی. ان. ای موجود دیگر است. به مولکول دی. ان.‌ای نوترکیب …

بیشتر بدانید »

مروری بر چند روش علمی پیشگیری از سرطان

تصویر  میکروسکوپی دو سلول سرطانی در ریه. منبع: لندن مدیکال کلاب. فاطمه وهابی‌پور: فعالیتی که در همه نوع سرطان مشترک است این است که همه آن‌ها به روش مشابه‌ای با تغییر در ساختار طبیعی یک سلول شروع می‌شوند. تقسیم سلولهای غیر طبیعی تحت کنترل نیستند و معلوم نیست که چه زمانی …

بیشتر بدانید »