خانه / تازه‌ها / بیوتکنولوژی / بررسی اثر آنتی بیوتیک‌ها

بررسی اثر آنتی بیوتیک‌ها

Barrasi Asare Antibiotikha

تصویر مفهومی از آنتی بیوتیکهای مختلف. منبع: بوستون مگازین.

تینا تشکری: آنتی بیوتیک‌ها برای درمان بیماری‌های عفونی به وفور مصرف می‌شوند. به منظور تامین دوز موثر و کاهش اختلالات ناشی از مصرف تزریقی (عضلانی، وریدی) آنتی بیوتیک‌ها تمهیداتی فراهم شد. فقط شش سال پس از مصرف معرفی بنزیل پنی سیلین، میزان شیوع مقاومت استافیلوکوکوس آرىوس به پنی سیلین در بیمارستان‌های انگلستان از حدود ۱۰درصد به ۶۰درصد رسید و امروزه بیش از ۹۵درصد این ارگانیسم‌ها در برابر پنی سیلین مقاوم هستند. با وجود مصرف گسترده پنی سیلین‌ها، استرپتوکوکوس هابتا همولیتیک گروه (ای) به اغلب آنتی بیوتیک‌های بتالاکتامی حساس باقی مانده‌اند ولی سویه‌هایی از استافیلوکوکوس آرىوس جدا شده است که تقریبا به تمام آنتی بیوتیک‌ها مقاوم هستند.

بیش از ۱۹درصد سویه‌های استافیلوکوکوس مقاوم به متی سیلین نسبت به آنتی بیوتیک‌های گلیکوپپتیدی از جمله وانکومایسین و تیکوپلانین نیز مقاوم شده‌اند. افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی با افزایش مرگ ومیر ناشی از عفونت‌های میکروبی و نیز ظهور عفونت‌های نوپدید و باز پدید شده است. در جریان یک تحقیق متوجه شدیم در ویال‌های خالی آنتی بیوتیک‌ها از جمله پنی سیلین و مقادیر متنابهی آنتی بیوتیک به صورت محلول و یا رسوب یافته باقی مانده است. تکرار این پدیده از یک طرف و مشکلات ناشی از مقاوت آنتی بیوتیکی باکتری‌ها و نیز تعیین عللی و مکانیسم‌های ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی از طرف دیگر باعث شد این مطالعه طراحی و اجرا گردد.

عفونت سیستم ادراری یکی از شایع‌ترین عفونت‌های باکتریال در کودکان است. عفونت ادراری عامل مهمی در ایجاد اسکار و تخریب پیش رونده ساختمان کلیه‌ها، نارسایی مزمن کلیه، سو رشد، سنگ‌های ادراری و هیپرتانسیون در کودکان است. درمان سریع عفونت ادراری قبل از اینکه جواب کشت ادرار و آنتی بیوگرام مشخص شود (معمولا ۴۸تا ۷۲ساعت طول می‌کشد) نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ایجاد اسکار در کلیه‌ها و عوارض فوق الذکر خواهد داشت. در هرکشوری متناسب با نوع و نحوه مصرف آنتی بیوتیک‌ها تفاوت زیادی در حساسیت و مقاومت باکتری‌های مسبب عفونت ادراری به آنتی بیوتیک‌ها وجود دارد.

در اوایل قرن بیستم ۲۰درصد شیرخواران دچار پیلونفریت حاد فوت کردند در حالیکه امروزه با مصرف آنتی بیوتیک مناسب این رقم به صفر رسیده است. با وجود این، استفاده نا‌به جا و غیرمعقول آنتی بیوتیک‌ها در درمان عفونت‌های مختلف در انسان سبب شده است که در نقاط مختلف بسته به نحوه استفاده از آنتی بیوتیک‌های مختلف تفاوت‌های زیادی در حساسیت و مقاومت باکتری‌های مسبب عفونت ادراری به آنتی میکروپیال‌ها وجود داشته باشد. در یک مطالعه‌ای در ژاپن در سال ۲۰۰۰مشاهده شد اکثر موارد عفونت ادراری توسط اشرشیا کولی ایجاد شده که به کوتریموکسازول و آمپی سیلین بسیار حساس بوده است. در ژاپن میزان مقاومت اشرشیا کولی، انتروباک‌تر، سیتروباک‌تر و پروتىوس به عنوان شایع‌ترین جرم‌های ایجاد کننده عفونت ادراری به آنتی بیوتیک‌ها رو به افزایش بوده و مشخص شده است که میزان ام.آی.سی این دارو‌ها در هر سال افزایش داشته است.

پریودنتیت مزمن یک بیماری عفونی است. چون برای آن علتی باکتریال و دخالت پاسخ ایمنی مطرح است. این بیماری پیشرفت آهسته‌ای دارد اما در حضور فاکتورهای محیطی یا سیستمیک از قبیل دیابت، سیگار کشیدن، استرس پیشرفت بیماری ممکن است سریع باشد و باعث التهاب بافتهای ساپورت کننده دندان، پیشرفته و تحلیل استخوانی شود. پیشرفت بیماری با کلوزیناسیون میکروارگانیسم‌ها در شیار لثه‌ای همراه است. درمان اصلی بیماری‌های پریودنتال شامل جرم گیری و تسطیح سطح ریشهو دبریدمان با اولتراسونیک در جهت حذف رسوبات باکتریایی می‌باشد. معمولا آنتی بیوتیک‌ها و دیگر عوامل دارویی شیمیایی در بیمارانی که به درمان‌های مکانیکی رایج پاسخی نمی‌دهندتجویز نمی‌شود. تجویز داروهای ضدمیکروبی به شکل سیستمیک و کمکی درد درمان پاکت‌های عودکننده پریودنتالی مفید بوده است. به طوریکه برای دستیابی به غلطت‌های بالایی از آنتی بیوتیک سیستمیک مصرفی در پاکت‌های پریودنتالی، کاربرد مکرر دوزهای نسبتا بالایی از آنتی بیوتیک مورد نظر لازم است. آنتی بیوتیک،  انواع طبیعی، نیمه صناعی یا صناعی از مواد ضد میکروبی هستند که میکروارگانیسم‌های خاصی را تخریب یا از رشدشان جلوگیری می‌کنند و به طورکلی در غلظت‌های پایین این خاصیت را دارد.

معایب آنتی بیوتیک‌های تجویز شده به روش سیستمیک:

۱) وجود مقاومت آنتی بیوتیک گسترده

۲) نواسانات غلظتی دارو و به دنبال تجویز، چون غلظت سرمی آن‌ها با رسیدن به حداکثر مقدار شروع به کاهش می‌کند.

۳) نیاز به همکاری بسیار در حفظ سطوح درمانی دارو، برای مدت طولانی

۴) عوارض جانبی وابسته به دوز از قبیل ایجاد سوشهای مقاوم و رشد بیش از حد آن‌ها، عفونت ثانویه، واکنش‌های سمی، تداخل با دیگر دارو‌ها به مشکلات معده‌ای روده‌ای، اسهال، سردرد و راشهای پوستی.

از آنجایی که بیماری پریودنتال اغلب به چند دندان محدود می‌شود، لذا تجویز موضعی آنتی بیوتیک ممکن است به عنوان جایگزینی برای غلبه بر مشکلات ناشی از تجویز سیستمیک دارو باشد. حمل موضعی آنتی بیوتیک در ناحیه پاکتهای پریودنتالی، به شکل محلول‌های شستشو و یا در اشکال آزادکننده دارویی کاربرد دارد. لازمه درمان پریودنتال شامل هدف قرار دادن محل‌های عفونت توسط یک ماده ضد میکروبی و حفظ غلظت موضعی آن در مقادیر موثر برای یک دوره زمانی کافی در حالیکه هیچ عوارض جانبی نداشته یا به میزان حداقل بوده است.

منابع

عطایی کچویی رمضانعلی، مهرابی توانا علی، جنیدی جعفری نعمت اله، ایزدی مرتضی، قربانی غلامعلی. تعیین میزان هدر رفتن آنتی بیوتیک‌ها درجریان تزریق و مخاطرات ناشی از آن.  بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران.  تابستان ۱۳۸۶، دوره ۳۷، صفحه ۳۵تا صفحه ۴۰

اسماعیلی محمد. بررسی اثر آنتی بیوتیک‌ها بر باکتری‌های مسبب عفونت ادراری کودکان.  تابستان ۱۳۸۴، دوره ۱۵، شماره۲، صفحه ۱۶۵تا صفحه ۱۷۳

عموییان بابک، مقدم نیا علی اکبر، ودیعتی بردیا، مهرانی جواد. کاربرد موضعی آنتی بیوتیک‌ها در پاکت‌های پریودنتال.  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل.  دی ۱۳۸۹، دوره۱۳، شماره ۱ (پی در پی ۵۸)، صفحه ۸۲تا صفحه ۸۹٫

تینا تشکری. بررسی اثر آنتی بیوتیک‌ها. ۱۳۹۵. اردیبهشت ماه. بنیاد تک.   http://taq.ir/1395/02/16/‎

این نوشته هم جالبه!

نانوذرات طلا

کنترل از راه دور رهاسازی داروی ضدسرطان به داخل تومور

پژوهشگران به دنبال انتقال مقدار زیادی از داروی های ضدسرطانی به داخل تومور می‌باشند. نتیجه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *