قالب وردپرس درنا توس
خانه / تازه‌ها / بیوتکنولوژی / نگرش متخصصان ایرانی نسبت به محصولات تراریخته

نگرش متخصصان ایرانی نسبت به محصولات تراریخته

Negaresh Motakhasesane Irani be Mahsolate Tararikhte تصویر واقعی می باشد و از قسمت نرم استخوان گاو برای رشد گوش انسان در بدن موش استفاده شده. اینیوز پیکی.

فاطمه وهابی پور: با توجه به رشد بی‌رویه جمعیت جهان و افزایش مساحت زمین‌های زیر کشت و تأثیر آن در محدودیت منابع، راهبرد‌هایی برای افزایش تولید مواد غذایی می‌توان در نظر گرفت که از آن جمله می‌توان به بهبود عملکرد و افزایش ارزش غذایی، توسعه و بهبود زمین کشاورزی و کاهش خسارت‌های وارد شده به گیاهان زراعی ناشی از تنش‌های محیطی و غیر محیطی اشاره کرد.

با توجه به اینکه مشکلات بسیاری از بیماریهای گیاهی هنوز حل نشده است کاربرد راهکارهای نوین یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. از اینرو استفاده از بیوتکنولوژی مدرن جهت تولید محصولات زراعی تراریخته در شرایط کنونی قابل تامل است.

گیاهان تراریخته:
به گیاهی اطلاق می‌شود که ساختار ژنتیکی آن از طریق مهندسی بیو تکنولوژی تغییر یافته باشد. این گیاهان شبیه همتای طبیعی خودشان هستند و تنها تفاوتشان در مقاومت آن‌ها در برابر آفت کش‌ها و حشرات و عملکرد بالا‌تر و ارزش تغذیه‌ای بهتر آنهاست. بطور کلی گیاهان تراریخته حامل ژنهای افزاینده ارزش کمی و کیفی محصولات، خواهندبود.

در ایران اولین محصول کشاورزی تراریخته رقمی از برنج است که در برابر کرم ساقه مقاوم استChilo Suppressalis خوار برنج برخی از پژوهشگران بر این باورند که گیاهان تراریخته بر خلاف مزایایی که نسبت به گیاهان طبیعی دارند، معایبی نیز دارند. بطور مثال می‌توان به حساسیت زا بودن این محصولات، ایجاد ابَر علف‌های هرز، شار ژنی و ایجاد باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک اشاره کرد.

از طرفی گیاهان تراریخته می‌تواند بر روی زندگی کشاورزان تأثیر بگذارد و عده‌ای با بکار گیری محصولات تراریخته سود و عده‌ای دیگر به دلیل افزایش هزینه در تهیه بذر‌ها و مدیریت علف‌های هرز ضرر ببینند. عوامل اقتصادی همچون ظرفیت تحقیق کشاورزی، وجود قوانین زیست محیطی و قوانین سرمایه گذاری در نیروی انسانی را از مهم‌ترین عوامل در بکارگیری محصولات تراریخته در کشورهای در حال توسعه عنوان می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد این تحقیق قصد دارد تا نگرش متخصصان بیوتکنولوژی استان تهران را در مورد کاربرد گیاهان تراریخته مورد بررسی قرار دهد و مهم‌ترین جنبه‌های تاثیرگذار بر کاربرد این گیاهان را مشخص سازد و همچنین عوامل آموزشی و ترویجی و راهکارهای موثر در گسترش کاربرد گیاهان تراریخته را معرفی نماید.

این تحقیق نمایانگر نگرش متخصان نسبت به تولید گیاهان تراریخته است:
در این مطالعه ۱۹ نفر متخصصان بیوتکنولوژیرا مردان و ۹۴ نفر را زنان تشکیل داده‌اند و صرفا این تحقیق در مورد تمامی زوایای گیاهان تراریخته باهم چالشی را به صورت آزمون‌های مختلف پشت سر گذاشتند که نتایج جالبی به همراه داشت که باهم به آن‌ها می‌پردازیم.

یافته‌های توصیفی نشان می‌دهد که ۵/۴۴% از متخصصان نسبت به تولید گیاهان تراریخته نگرشی مثبت و نسبتاَ مثبت را دارند و بقیه افراد دارای نگرشی منفی و نسبتاَ منفی می‌باشند. در طول تحقیق بیشترین میزان اهمیت به جنبه زیست محیطی با میانگین ۹/۱۰ و کمترین میزان اهمیت نیزبه جنبه سلامتی بهداشتی با میانگین ۹/۴۹ اختصاص یافت. از لحاظ میزان اهمیت عوامل آموزشی وترویجی موثر در گسترش کاربردگیاهان تراریخته رسانه‌ها) تلویزیون، رادیو و اینترنت بیشترین اهمیت را دارا می‌باشند و ایجاد مزارع و باغات نمونه دارای کمترین اهمیت هستند.

ازنظرراه کارهای موثردر جهت بکارگیری گیاهان تراریخته گسترش مراکزتحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری دررتبه اول و استفاده از برنامه هاوعوامل آموزشی وترویجی در رتبه آخر از نظر متخصصانقرار گرفته است.

نتایج حاصل از این آزمون نشان می‌دهد که بین متغیر جنسیت و نگرش متخصصان نسبت به تولید گیاهان تراریخته اختلاف معنی داری وجود دارد، بطوریکه نگرش متخصصان زن با میانگین رتبه ۰۵/۴۰ از نگرش متخصصان مرد با میانگین رتبه ۲۹/۲۸ نسبت به تولید گیاهان تراریخته بهتر می‌باشد.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد هر چه جنبه‌های زیست محیطی، اجتماعی اقتصادی و سلامتی گیاهان تراریخته از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشند نگرش متخصصان بیوتکنولوژی در مورد کاربرد این گیاهان مساعد‌تر خواهد شد ولی بین سن، سابقه اشتغال و مرتبه علمی متخصصان با نگرش آن‌ها نسبت به تولید گیاهان تراریخته همبستگی معنی داری وجود ندارد.

نتیجه گیری
در این تحقیق نگرش حدود نیمی از متخصصان) ۵/۴۵ درصد (نسبت بکارگیری تراریخته مثبت می‌باشد ولی بیش از نیمی از آن‌ها) ۵/۵۵ درصد (دارای نگرش منفی می‌باشند. هرتکنولوژی در ابتدای ظهور و بکارگیری دارای موافق و مخالفانی است و طبیعی است موافقان نگرش مثبت و مخالفان نیز نگرش منفی نسبت به بکارگیری تکنولوژی نوظهور خواهند داشت در رابطه با کاربرد گیاهان تراریخته نیزاین امر صادق است.

با توجه به نتایج بدست آمده موارد پیشنهادهای ذیل در رابطه با کاربرد گیاهان تراریخته ارائه می‌شود:

  •  با توجه به اینکه نگرش بیش از نیمی متخصصان نسبت به بکارگیری گیاهان تراریخته در سطح منفی قرار دارد لازم به نظرمی رسد در قالب یک سری تحقیقات علمی نسبت به بهبود نگرش آن‌ها اقدام شود.
  •  به منظور تسریع در روند تولید و بکارگیری گیاهان تراریخته ایجاد سیستمهای مدیریتی و مالی قوی به منظور نظارت و کنترل روند تولید این گیاهان امری بدیهی می‌باشد که باید مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد.
  •  بر اساس نتایج بدست آمده مبنی برتوجه اندک متخصصان بیوتکنولوژی به نقش ترویج وآموزش کشاورزی در بکارگیری گیاهان تراریخته، لازم است از طریق برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی، سطح آگاهی آنهارا از ماهیت و رسالت ترویج در زمینه اشاعه تکنولوژیهای نوین کشاورزی ارتقاء یابد.
  •  لازم است با انجام تحقیقات گسترده با شاخصهای متعدد این عوامل شناخته شوند تا عوامل موثردر نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مشخص شده و راهکارهای بهبود نگرش متخصصان در این زمینه ارائه گردد.

منابع
امیر نعیمی، غلامرضا پزشکی راد، بهزاد قره یاضی. ۱۳۸۸. بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته. علوم محیطی، زمستان ۹۹، شماره۲، از صفحه ۱۴۱ تا صفحه. ۱۵۴

درباره حمید احمدیان مقدم

من به علوم و فناوری های نوین علاقه مند هستم!

این نوشته هم جالبه!

یماری کروهن

روشی نوین برای درمان بیماری کورهن با استفاده از باکتری‌ها

پژوهشگران دریافتند که آنزیم تولید شده توسط فلورمیکروبی نامتوازن در دستگاه گوارش انسان به بیماری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *