خانه / کتابخانه / Advanced Techniques in Soil Microbiology

Advanced Techniques in Soil Microbiology

Advanced Techniques in Soil Microbiology

خاک یکی از مکانهای عمده میکروارگانیسم ها محسوب می‌شود. فراوانترین میکروارگانیسم ها در خاک، باکتری ها هستند. خاک باغچه در هر گرم محتوی میلیون ها باکتری است. شاید مهم‌ترین نقش میکروارگانیسم های خاک، شرکت آنها در چرخه‌های بیوژئوشیمیایی است که به گردش برخی عناصر شیمیایی در طبیعت کمک کرده و آنها را قابل مصرف می‌سازد. این کتاب در مورد روش های بیوتکنولوژی آنالیز­های میکروبیولوژی خاک می پردازد.شامل بیولوژی مولکولی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی، و بیولوژی ساختاری مانند آنالیزهای ترانسکریپتوم، تکنولوژی RNAi ، RAPD، T-RFLP و FT/MS. این روش ها بر اساس توصیه های کاربردی در آزمایشگاه ­ها بنا شده است. این سیستم بر اساس مولکول ها و سلول های ارگانسیم های یوکاریوت استوار به بحث پرداخته وبیشترین توجه خود را بروی باکتری، قارچ، مایکوریزا و گیاهان عالی پرداخته است. این کتاب روش هایی را بیان می کند که برای متخصصین و مبتدیان می تواند بسیار قابل توجه باشد. هر بخش این کتاب توسط مولفین مختلفی نگاشته شده است.

به طور خلاصه این کتاب دارای بخش ­های زیر می باشد:

– تعیین پراکنش قارچ ها در محیط نمونه بر اساس روشهای مولکولی، میکروسکوپی، فیلوژنی
– عملکرد ژنوم در مایکوریزا، پروتکل های تهیه هیبرید، سیگنالینگ
– تعیین ام.ار.ان.ای، تهیه پرایمر و نشانگر، آنالیز داده ها، رونویسی معکوس
– کارهای آزمایشگاهی برای تولید پلی کلونال و منو کلونال آنتی بادی
– انتخاب حیوانات و روش ایمن سازی، مواد و روش های مورد استفاده
– کشت سلول، انتخاب و کلون سازی، خالص سازی آنتی بادی، تست الیزا
– روش های نوین برای آنالیز پاسخ های ایمونولوژیکی
– آنالیز ترانسکریپتوم،اصول، نحوه انجام کار، رونویسی معکوس با استفاده از پی.سی.آر
– خالص سازی و تعیین پروتئین در خاک
– پروتکل DGGE و RISA برای آنالیز جمعیت های میکروبی در خاک
– تعیین توده زنده میکروبی و فعالیت آن در خاک
– تعیین مکان اسید فسفاتاز در خاک و ارگانیسم ها
– استفاده از پرایمرهای الیگو نوکلوتید در تکثیر تصادفی DNAچندوجهی
– آنالیز پتانسیل محافظت کننده ریشه در مقابل قارچ های اندوفیتیک

 

ok نویسنده: رالف اولمور و همکاران
ok انتشارات: اسپرینگر
ok تعداد صفحات: ۴۷۳
ok سال انتشار: ۲۰۰۷
ok دریافت کتاب: ۷/۹۶ مگابایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *